Wiadomości

  • 21 października 2023

Uzbek i Chińczyk przyjęci od strony czeskiej

18 października w rejonie byłego przejścia granicznego Cieszyn-Chotebuz funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej przyjęli od strony czeskiej w ramach Porozumienia Dublin III obywatela Uzbekistanu i obywatela Chin, wobec których przeprowadzili czynności służbowe kontroli legalności pobytu.

straż graniczna strażnik
Straż Graniczna · fot. Śląski Oddział Straży Granicznej


Obaj mężczyźni zostali już wcześniej zobowiązani do opuszczenia terytorium RP i powrotu do krajów pochodzenia w decyzjach administracyjnych wydanych przez Komendanta Placówki SG Warszawa-Okęcie, jednak ich nie wykonali. Żaden z nich nie posiadał także dokumentów, które uprawniałyby do legalnego pobytu w Polsce.

Obaj cudzoziemcy zostali zatrzymani i osadzeni w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Z uwagi na fakt, że nie wykonali decyzji powrotowych dobrowolnie, w celu przymusowego zabezpieczenia wykonania decyzji Straż Graniczna złożyła do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej wniosek o umieszczenie ich w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

pj / cieszyn.news

źródło: Śląski Oddział Straży Granicznej

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu cieszyn.news zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.