Wiadomości

  • 20 grudnia 2023
  • 22 grudnia 2023

Zmiany w zarządach mediów publicznych. Dziennikarz z Cieszyna poprowadzi Wiadomości

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołał prezesów zarządów Telewizji Polskiej i innych mediów publicznych. Dzisiejsze wydanie "Wiadomości", pierwsze po zmianie władz, poprowadzi Marek Czyż.

Marek Czyż ma poprowadzić czwartkowe (21 grudnia) wydanie "Wiadomości"
Marek Czyż ma poprowadzić czwartkowe (21 grudnia) wydanie "Wiadomości" · fot. facebook.com/czyztak


W czwartek (20 grudnia) na TVP1 nie został wyemitowany serwis informacyjny publicznego nadawcy. Ukazała się jedynie "zapowiedź", w formie krótkiego komunikatu wygłoszonego przez właśnie Czyża - to on poprowadzi pierwsze pełne wydanie nowych Wiadomości w czwartek (21 grudnia) o 19:30.

To dziennikarz telewizyjny urodzony w Cieszynie i związany ze Śląskiem Cieszyńskim. W TVP pracował w latach 1996-2008. Potem udzielał się w TV Silesia, a także TVP Info - od maja 2014 do lipca 2016. Był też redaktorem naczelnym portalu Silesia24.pl, a później założycielem portalu CzyżTak.pl, który nadal prowadzi. Od stycznia ubiegłego roku do lipca obecnego pełnił funkcję dyrektora informacji Radia Zet.

Zmiany prezesów i rad nadzorczych w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej są następstwem przyjęcia przez Sejm uchwały w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności mediów publicznych". Została ona przegłosowana we wtorek (19 grudnia), a w głosowaniu wzięło udział 344 posłów i posłanek. Za jej przyjęciem było 244 deputowanych, przeciw 84 a 16 wstrzymało się od głosu. Jej pełna treść brzmi:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kierując się stojącym przed konstytucyjnymi organami państwa zadaniem naprawy fundamentów demokratycznego państwa prawnego oraz dobrem obywateli i interesem publicznym,

  • uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach Konstytucji,
  • uznaje, że stan ten jest nieakceptowany przez większość społeczeństwa, czemu obywatele dali wyraz w wyborach 15 października 2023 r.,
  • wzywa wszystkie organy państwa Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez Polską Agencję Prasową,
  • w szczególności wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek realizujących misję publiczną radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. do podjęcia niezwłocznie działań naprawczych służących realizacji celów określonych w niniejszej uchwale i zapewnienia należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym - tj. do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych.


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanych obszarach funkcjonowania państwa.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu cieszyn.news zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.