Wiadomości

 • 8 stycznia 2024
 • 10 stycznia 2024

Na autobusy elektryczne, remonty dróg, czy parking publiczny. Na co Cieszyn wyda pieniądze z KPO?

268 miliardów złotych ma otrzymać Polska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Po te unijne fundusze, częściowo pochodzące z dotacji, a częściowo z preferencyjnych pożyczek, będą mogły aplikować także samorządy. Publikujemy listę ponad 30 projektów, które chciałby sfinansować cieszyński Ratusz aplikując po te pieniądze.

Wariantowe studium programowo-przestrzenne chłonności terenu MZD przy ul. Liburnia w Cieszynie
Pieniądze z KPO miasto chce wydać między innymi na budowę parkingu wielopoziomowego przy Liburni. Wariantowe studium programowo-przestrzenne chłonności terenu MZD przy ul. Liburnia w Cieszynie · fot. MAU Mycielski Architecture & Urbanism


Na co pieniądze z KPO?KPO to program, którego celem jest odbudowa krajowych gospodarek po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. To pieniądze na szereg inwestycji z obszarów:

 • Odporności i konkurencyjności gospodarki
 • Zieloną energię
 • Transformację cyfrową
 • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
 • Zieloną i inteligentną mobilność
 • Poprawę jakości instytucji


Cieszyńskie projekty do realizacji w ramach KPOTyle teorii, a jak to wygląda w praktyce? Od wiceburmistrza Przemysława Majora otrzymaliśmy listę konkretnych projektów, które ratusz chciałby zrealizować z pomocą tych unijnych środków:

 1. Budowa energooszczędnego wielorodzinnego budynku z mieszkaniami wspomaganymi
 2. Centrum Międzypokoleniowej Aktywności Społecznej
 3. Budowa instalacji fotowoltaicznych na 16 obiektach użyteczności publicznej
 4. Budowa instalacji fotowoltaicznych przy Hali Widowiskowo Sportowej
 5. Budowa farm fotowoltaicznych na terenach przy ul. Konopnickiej i ul. Kościuszki oraz ul. Motokrosowej
 6. Integracja systemów informatycznych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych
 7. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Cieszynie polegająca na: budowie sali gimnastycznej, przedszkola oraz infrastruktury towarzyszącej
 8. Zakup autobusów elektrycznych dla miejskiej komunikacji publicznej
 9. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
 10. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27
 11. Modernizacja dróg gminnych w Cieszynie
 12. Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Jana Sarkandra
 13. Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej
 14. Przebudowa ulicy Morcinka i ulicy Kargera poprzez przebudowę zatoki autobusowej i budowę zatok postojowych
 15. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego
 16. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego miasta
 17. Utworzenie parku bioróżnorodności „Liburnia”
 18. Doposażenie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie
 19. Modernizacja schodów ul. Kluckiego
 20. Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie miasta
 21. Termomodernizacja Przedszkola nr 8
 22. Przebudowa muru oporowego i budowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 16
 23. Termomodernizacja Przedszkola nr 9
 24. Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum nr 1 do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
 25. Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna
 26. Budowa i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego przy SP 3 z Oddziałami Integracyjnymi
 27. Budowa wind zewnętrznych na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
 28. Modernizacja i montaż nowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w SP 3 z Oddziałami Integracyjnymi
 29. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową toru do skoku w dal przy SP 3
 30. Zagospodarowania terenów kompleksu sportowego „Pod Wałką” oraz budowa skateparku
 31. Modernizacja obiektów zabytkowych przy ul. Śrutarskiej 39 abc
 32. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych po dawnej fabryce LAS


Pieniędzy jednak - jeszcze - nie maWarto dodać, że obecnie pieniędzy z KPO w Polsce jeszcze nie ma - z naciskiem na jeszcze, gdyż mimo to otwartych jest już 11 naborów wniosków z części dotacyjnej, a wstępnie zaplanowane są także te dotyczące części pożyczkowej.

- Pieniądze KPO pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF). Aby je otrzymać, Polska musi podpisać umowę z KE na część grantową oraz umowę na część pożyczkową. Spłata pożyczki zakończy się nie później niż po 30 latach tj. do 2058 r. - informuje portal rządowy gov.pl.

Warto jednak dodać, że 21 listopada ubiegłego roku zmieniony Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską, a 8 grudnia został przyjęty przez Radę UE.

Kluczowa jest jednak data 31 sierpnia 2026 - to termin graniczny, do którego należy wydać pieniądze z KPO.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu cieszyn.news zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.