Wiadomości

  • 5 marca 2024
  • 6 marca 2024

Kierunek lekarski w Cieszynie? Chce go uruchomić... uczelnia z Olsztyna

Odległość między Olsztynem a Cieszynem wynosi około 650 kilometrów. Zdaniem władz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej nie stanowi to problemu, by w naszym mieście utworzyć... swoją filię. I uczyć na niej przyszłych lekarzy.

Olsztyńska Szkoła Wyższa chce uruchomić w Cieszynie kierunek lekarski. Nie ma jednak na to zgody ze strony Polskiej
Olsztyńska Szkoła Wyższa chce uruchomić w Cieszynie kierunek lekarski. Nie ma jednak na to zgody ze strony Polskiej Komisji Akredytacyjnej · fot. pexels.com


Prywatna uczelnia z Olsztyna złożyła do Polskiej Komisji Akredytacyjnej wniosek, w którym wyraża chęć utworzenia w Cieszynie swojej filii i uruchomienia na nim kierunku lekarskiego. PKA jednak go odrzuciła i to nie tylko z powodu dość znacznej odległości dzielącej oba miasta.

W podjętej uchwale komisja podaje aż 25 powodów, dlaczego proponowane przez władzę uczelni rozwiązanie nie wchodzi w grę. Wśród nich są choćby zarzuty dotyczące nauczycieli, którzy mieliby kształcić przyszłych lekarzy - większość z wymienionych we wniosku 11 dydaktyków ma dorobek naukowy niezwiązany z naukami medycznymi.

Inny z punktów mówi, że prowadzenie zajęć ze szkolenia bardzo różnych kompetencji powierzono tym samym prowadzącym:

Tej samej osobie powierzono zajęcia z patomorfologii, patofizjologii, immunologii klinicznej, biochemii z elementami chemii lub też innej osobie powierzono zajęcia z mikrobiologii, diagnostyki laboratoryjnej, propedeutyki radiologii, dietetyki klinicznej i radiologii klinicznej. Innej osobie powierzono z kolei zajęcia z chirurgii, neurochirurgii, medycyny rodzinnej


Jeszcze inna uwaga dotyczy choćby braku odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia kierunku lekarskiego:

We wniosku brak jest informacji o liczbie sal wykładowych i seminaryjnych z których będą korzystali studenci wnioskowanego kierunku. Uczelnia w dokumentach datowanych na 16 marca 2023 r.
przedstawia opis pracowni mikrobiologicznej oraz opis tworzonych pracowni: mikrobiologicznej i patomorfologicznej. Nie wiadomo, gdzie te pracownie są lub mają być zorganizowane. Przedstawiono wyposażenie tych pracowni, ale z uwagi na fakt, że we wniosku nie ma informacji o liczebności grup studenckich, nie można ocenić, czy liczba mikroskopów i stanowisk jest wystarczająca. Wyposażenie tych pracowni nie pozwoli na uzyskanie wszystkich efektów uczenia się zaplanowanych dla kierunku lekarskiego dla nauk podstawowych i przedklinicznych. Ne wiadomo, gdzie miałyby się odbywać zajęcia
z fizjologii, anatomii, patofizjologii, biologii molekularnej, biochemii, chemii, biofizyki i innych zajęć ze wspominanych powyżej modułów. Nie ma żadnych informacji o ewentualnym Centrum Symulacji Medycznych. Nie ma także informacji o posiadanych przez Uczelnię preparatach histologicznych, mikrobiologicznych, parazytologicznych i patomorfologicznych. Uczelnia nie wspomina również o posiadaniu programów komputerowych do wspomagania kształcenia na wnioskowanym kierunku studiów. Planuje kształcenie na odległość, ale nie wspomina o posiadaniu odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej.


Komentarz w sprawie planów olsztyńskiej uczelni wydało nawet Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, w którym nazywana jest ona "kolejną szkołą magii i czarodziejstwa".

Loading...


Poprosiliśmy władze uczelni o stanowisko w tej sprawie. Zaktualizujemy artykuł, gdy otrzymamy odpowiedź.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu cieszyn.news zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.