Wiadomości

  • 5 kwietnia 2024
  • 20 kwietnia 2024

Od północy trwa cisza wyborcza. Za jej złamanie czekają surowe kary

O północy w nocy z piątku na sobotę (19/20 kwietnia) rozpoczęła się cisza wyborcza. Potrwa do godziny 21.00 w niedzielę 21 kwietnia.

Wybory parlamentarne i referendum - 15.10.2023
fot. sid / cieszyn.news


Cisza wyborczaKampania wyborcza przed drugą turą kończy się w piątek, 19 kwietnia o północy. Od tej chwili, aż do zakończenia głosowania, zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej w jakiejkolwiek formie, w szczególności zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych.

Naruszenia tych zakazów mogą skutkować sankcją karną, w związku z czym będą podlegać ocenie organów ścigania i sądów. Dlatego Państwowa Komisja Wyborcza apeluje o powstrzymanie się od wszelkich działań, które mogłyby zostać uznane za prowadzenie agitacji wyborczej w czasie, gdy jest to zabronione.

Zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w wyborachZachęcanie lub zniechęcanie do udziału w wyborach nie stanowi agitacji wyborczej w rozumieniu przepisów Kodeksu wyborczego.

Działania o takim charakterze mogą więc być prowadzone po zakończeniu kampanii wyborczej przez podmioty nieuczestniczące w wyborach i pod warunkiem, że działania te są wolne od wszelkich elementów agitacji wyborczej. Podejmowanie takich działań przez uczestniczące w wyborach komitety wyborcze lub partie polityczne w czasie ciszy wyborczej naruszałoby natomiast zakaz prowadzenia w tym czasie agitacji wyborczej.

Zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w referendum jest natomiast elementem kampanii referendalnej, ponieważ frekwencja ma w referendum decydujące znaczenie dla jego wyniku. Działania tego rodzaju nie mogą być zatem prowadzone w czasie tzw. ciszy referendalnej.

Zakaz agitacji wyborczej w siedzibach komisji wyborczychAgitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, wktórym ten lokal się znajduje, jest zabroniona. Podobnie zabronione są wszelkie formy kampanii referendalnej w lokalu komisji obwodowej oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje.

W szczególności w dniu głosowania w lokalu wyborczym nie powinny być eksponowane żadne napisy, symbole, obrazy, znaki, także na elementach ubioru, manifestujące poglądy w sprawach politycznych lub społecznych, które kojarzone są z uczestniczącymi w wyborach podmiotami i mogą być przez wyborców odbierane jako forma agitacji wyborczej.

Zakaz publikacji wyników sondaży opinii publicznejW czasie ciszy wyborczej zabronione jest również podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania.

Usuwanie materiałów wyborczychPrzepisy Kodeksu wyborczego nie wymagają usunięcia z przestrzeni publicznej z chwilą zakończenia kampanii wyborczej wcześniej rozpowszechnionych materiałów wyborczych.

Materiały te nie mogą być jednak przemieszczane ani modyfikowane. Ze względu jednak na zakaz agitacji wyborczej w siedzibach komisji wyborczych materiały znajdujące się w tych siedzibach muszą być usunięte przed rozpoczęciem głosowania. W razie stwierdzenia, że na terenie nieruchomości, na którym mieści się lokal wyborczy, znajdują się materiały wyborcze, obwodowa komisja wyborcza obowiązana jest je usunąć.

Kampania wyborcza w InterneciePrzepisy Kodeksu wyborczego nie regulują odrębnie zasad prowadzenia agitacji wyborczej w Internecie. Do materiałów publikowanych w Internecie mają zatem zastosowanie wszystkie wskazane wyżej zasady.

Przepisy karneNaruszenia wyżej wymienionych zakazów jest karalne. Organy wyborcze nie dokonują ocen i nie prowadzą postępowań w sprawach naruszenia ciszy wyborczej - właściwe są w tych sprawach organy ścigania i sądy. O wszelkich przypadkach prowadzenia niedozwolonej kampanii wyborczej należy informować policję lub prokuraturę, a nie komisje wyborcze czy też Krajowe Biuro Wyborcze.

Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna. Najwyższa wynosi od 500 000 zł do 1 000 000 zł - grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania.

mp / cieszyn.news

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu cieszyn.news zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.