Wiadomości

  • 5 kwietnia 2024
  • 6 kwietnia 2024

Nasze miasto ulicą podzielone. Kłótnia władz o pieniądze na drogi

Dobiega końca remont newralgicznego odcinka ul. Bielskiej przy wjeździe do Cieszyna. Do jego zakończenia brakuje jedynie wykonania oznakowania drogowego, które ma kosztować 15 tys. zł. I o tę właśnie kwotę pokłóciły się władze miejskie z powiatowymi.

Dwa tygodnie potrwa remont 850-metrowego odcinka ul. Bielskiej w Cieszynie. Rozpocznie się już w poniedziałek (11 m
Remont miał się zakończyć 11 marca, ale mimo położonej nowej nawierzchni, ul. Bielska nadal nie ma malowania i oznakowania. Zdjęcie sprzed remontu · fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie


Zaczęło się od wpisu w mediach społecznościowych, który w czwartek (4 kwietnia) zamieścił starosta Mieczysław Szczurek. Odniósł się on do słów burmistrz Gabrieli Staszkiewicz z debaty, że "do tanga trzeba dwojga" - mówiła tak o relacjach z Powiatem.

Starosta napisał:

"W obecnej kadencji, z tego tytułu przekazaliśmy Miastu Cieszyn około 9 milionów zł. Chętnie udostępnię zainteresowanym korespondencję z Panią Burmistrz, z której jasno wynika, jak nierealne warunki współpracy Miasto stawiało. Współpraca byłaby dobra wyłącznie w przypadku, gdyby Powiat realizował projekty, uwzględniając absolutnie wszystkie uwagi Miasta. Niedawno ukończyliśmy remont nawierzchni ulicy Bielskiej, co kosztowało nas około 800 tysięcy zł. Do wykonania pozostało jeszcze wymalowanie oznakowania, które, według wyżej wymienionych umów, powinny wykonać służby Burmistrz Staszkiewicz. Koszt oznakowania to około 15 tysięcy zł. Wczoraj otrzymałem pismo z Cieszyna informujące, że Miasta nie stać na wykonanie oznakowania. Zgadzam się całkowicie z wypowiedzią Pani Staszkiewicz, że „do tanga trzeba dwojga”. W tym przypadku, do bezpiecznego tanga na gładkiej drodze za 800 tysięcy złotych zabrakło 15"


Niedługo później oficjalnie do zarzutów starosty odniosła się burmistrz Staszkiewicz.

"Po pierwsze, Powiat Cieszyński w latach 2019 - 2023 przekazał na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 7 724 333,49 zł, a nie jak to przedstawił Pan Starosta kwotę ok. 9 mln zł!

Po drugie, nasze miasto odkąd pamiętam (nie tylko w tej kadencji!) stało na stanowisku, że jeśli ma dokładać się do zadań powiatowych, to ma prawo przedstawiać swoje oczekiwania, ponieważ reprezentuje interes mieszkańców Cieszyna, a nie jakichś grup wpływu czy interesu.

Po trzecie, powiat nie informował w 2023 roku o tym, że planuje remont ul. Bielskiej i oczekuje jakiegokolwiek wsparcia finansowego ze strony miasta. Zarzut, że miasto ma dać 15 tys. zł na wymalowanie linii jest absurdalny, w świetle braku jakiejkolwiek informacji na ten temat na etapie planowania budżetu na 2024 rok!

Dla przypomnienia Panu Mieczysławowi Szczurkowi, w ubiegłym roku Powiat Cieszyński realizował podobne zadanie, tj. nakładkę na ul. Wiślańskiej - nasze miasto dołożyło 300 tys. zł, a malowanie linii było ujęte w pracach przeprowadzonych przez powiat.

A jak w szczegółach wyglądało finansowanie dróg powiatowych w latach 2019 - 2023??? Przypominam poniżej.

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych Cieszyn:
- otrzymał - 7 724 333,49 zł
- wydał - 7 724 333,30 zł
Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych Cieszyn:
- otrzymał - 4 971 465,66 zł
- wydał - 11 072 654,20 zł

Tutaj na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Miasto Cieszyn w latach 2019 - 2023 dołożyło na inwestycje na drogach powiatowych kwotę 6 101 188,54 zł(!). Ta kwota mogła być przeznaczona na drogi gminne, jednak miasto zdecydowało wspierać powiat w tym
zakresie.

A tak to wyglądało w poszczególnych latach:

2019: Dotacja Powiatu Cieszyńskiego na drogi powiatowe w Cieszynie:
- na bieżące utrzymanie - 1 385 153,00 zł
- na zadania inwestycyjne - 4 181 465,66 zł
Wydatki na drogi powiatowe:
- na bieżące utrzymanie - 1 385 153,00 zł
- na zadania inwestycyjne - 6 178 576,84 w tym z dotacji powiatu 4 154 454,86 zł
2020: Dotacja Powiatu Cieszyńskiego na drogi powiatowe w Cieszynie:
- na bieżące utrzymanie - 1 407 167,88 zł
- na zadania inwestycyjne - 0,00 zł (!)
Wydatki na drogi powiatowe:
- na bieżące utrzymanie - 1 442 278,30 zł
- na zadania inwestycyjne - 0,00 zł
2021: Dotacja Powiatu Cieszyńskiego na drogi powiatowe w Cieszynie:
- na bieżące utrzymanie - 1 396 117,00 zł
- na zadania inwestycyjne - 0,00 zł (!)
Wydatki na drogi powiatowe:
- na bieżące utrzymanie - 1 361 006,00 zł
- na zadania inwestycyjne - 0,00 zł
2022: Dotacja Powiatu Cieszyńskiego na drogi powiatowe w Cieszynie:
- na bieżące utrzymanie - 1 781 465,00 zł
- na zadania inwestycyjne - 540 000,00 zł
Wydatki na drogi powiatowe:
- na bieżące utrzymanie - 1 781 465,00 zł
- na zadania inwestycyjne - 942 840,00 zł w tym z dotacji powiatu 540 000,00 zł
2023: Dotacja Powiatu Cieszyńskiego na drogi powiatowe w Cieszynie:
- na bieżące utrzymanie - 1 754 430,61 zł
- na zadania inwestycyjne - 250 000,00 zł
Wydatki na drogi powiatowe:
- na bieżące utrzymanie - 1 754 431,00 zł
- na zadania inwestycyjne -3 951 237,35 zł w tym z dotacji powiatu 250 000,00 zł

A na koniec może taki przykład...
Miasto Cieszyn realizowało w ubiegłym roku przebudowę drogi powiatowej ulicy Zamkowej. Jak wiemy, to przestrzeń zabytkowa, nie dziwi więc, że - nie tylko ze względu na restrykcyjne wymogi konserwatorskie - miasto musiało remont ten przeprowadzić w określony sposób, a co za tym idzie - kosztowny.

Kwota, którą musieliśmy wydać z budżetu na to zadanie wyniosła 3.718.143,18 zł z czego 2 915,205,19 zł to kwota wydana na działania stricte w pasie drogi powiatowej (!). Powiat wsparł tę inwestycję kwotą zaledwie 250 tys. zł, co stanowi niewiele ponad 8 % kosztów prac wykonanych na tej drodze powiatowej.
Cieszyn robi wrażenie, a czy działania Pana Mieczysław Szczurek Starosta Cieszyński wybranego na radnego powiatowego głosami mieszkańców naszego miasta również, pozostawiam do Państwa własnej oceny w najbliższą niedzielę 7 kwietnia.

kr / cieszyn.news

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu cieszyn.news zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.