Wiadomości

  • 4 października 2023
  • 7 października 2023

Pediatria w Cieszynie miała być ostatecznie zlikwidowana! Wnioskował o to dyrektor szpitala

Do cieszyńskiego ratusza wpłynęło pismo od wojewody Jarosława Wieczorka dotyczące oddziału pediatrii Szpitala Śląskiego. Wynika z niego, że miał on być definitywnie zlikwidowany 28 września! O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy starostę Mieczysława Szczurka.

Szpital Śląski w Cieszynie
Oddział Pediatrii Szpitala Śląskiego w Cieszynie miał być zlikwidowany. Jego działalność zawieszona jest od początku roku z powodu braku kadry lekarskiej · fot. facebook.com/SzpitalSlaski


Jak wynika z pisma, dyrektor szpitala Czesław Płygawko podjął działania w sprawie likwidacji oddziału z powodu ciągłego braku personelu medycznego. Decyzja została zaakceptowana przez Radę Społeczną Szpitala w dniu 30 sierpnia. Poniżej przytaczamy cały fragment z listu wojewody:

"28 sierpnia 2023 wpłynęło pismo Pana Czesława Płygawki zawiadamiające, że Dyrekcja Szpitala podjęła działania zmierzające do ograniczenia działalności ZZOZ w Cieszynie poprzez likwidację z dniem 28 września 2023 r. Oddziału Pediatrycznego oraz Poradni Pediatrycznej z powodu braku personelu lekarskiego zapewniającego realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii. W piśmie tym Dyrekcja podkreśla, że podjęte w czasie zaprzestania działalności leczniczej Oddziału pediatrycznego działania mające na celu pozyskanie kadry lekarskiej, która zapewniłaby realizację świadczeń w przedmiotowym zakresie, nie przyniosły spodziewanych rezultatów. W piśmie wskazano również, że stosowna informacja została przekazana także do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W dniu 30 sierpnia 2023 wpłynęła Uchwała Nr 334/2023 Rady Społecznej Szpitala z dnia 30 sierpnia 2023 r., w której Rada pozytywnie zaopiniowała ograniczenie działalności ZZOZ w Cieszynie poprzez likwidację Oddziału Pediatrycznego oraz Poradni Pediatrycznej" - Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski


Organem prowadzącym Szpital Śląski jest Powiat Cieszyński, dlatego też poprosiliśmy o komentarz starostę Mieczysława Szczurka. Jak wynika z poniższej obszernej wypowiedzi, zarząd powiatu nie zdecydował się włączyć w obrady ostatniej sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego punktu dotyczącego likwidacji oddziału. Ostateczna decyzja zatem nie została podjęta.

"Zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli przez kolejne trzy miesiące po zawieszeniu oddziału szpitalnego upłyną bez znalezienia obsady lekarskiej, dyrektor szpitala musi złożyć pod obrady Rady Społecznej wniosek o jego likwidację, ponieważ zostałyby wyciągnięte wobec niego konsekwencje. Tak mówi prawo.

Należy wiedzieć, że gdy dyrektor szpitala wnosi coś pod głosowanie Rady Społecznej, to Rada musi taki wniosek przegłosować. Kiedy Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie wniósł pod głosowanie punkt związany z likwidacją oddziału pediatrycznego, nie zagłosowałem za jego likwidacją. Wstrzymałem się od głosowania. Za pozostałych członków nie mogę się wypowiadać się, ponieważ nie jest to głosowanie jawne, tak, jak w przypadku np. Rady Powiatu.

Wspólnie z Zarządem zdecydowaliśmy, że nie włączymy punktu związanego z likwidacją pediatrii do programu obrad sesji, ponieważ nadal chcemy i będziemy szukali lekarzy pediatrów do naszej placówki medycznej. Będę dalej próbował, aż do samego końca.

Warto również zapoznać się z procedurą, która w takiej sytuacji jak nasza wygląda w sposób następujący: Dyrektor Szpitala zgłasza informację o zamiarze likwidacji oddziału do NFZ-u (zgodnie z obowiązującymi przepisami musi to zrobić, nie ma innego wyjścia), gdyż ten oddział w rzeczywistości nie funkcjonuje, nie przyjmuje pacjentów, nie ma obsady lekarsko-pielęgniarskiej, etc. To, że Dyrektor musi takiej procedury dokonać, to wcale nie znaczy, że my (Zarząd i Rada) musimy wyrazić zgodę na jej likwidację, ponieważ dalej szukamy chętnych lekarzy do pracy w naszym Szpitalu w oddziale pediatrycznym.

Jeżeli chętni lekarze się znajdą, to Zarząd wspólnie z Dyrektorem zrobi wszystko, aby ponownie uruchomić ten oddział najszybciej jak tylko to będzie możliwe. Aktualnie trwają rozmowy Dyrekcji Szpitala z innymi podmiotami leczniczymi w sprawie zorganizowania na nowych zasadach funkcjonowania Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

Niezależnie od tych działań, niezmiennie 22 tys. pacjentów pediatrycznych rocznie otrzymuje świadczenia w oddziałach i poradniach Szpitala Śląskiego, pomimo zawieszenia Oddziału Pediatrycznego, zaspokajając 95% potrzeb zdrowotnych małych pacjentów w Powiecie Cieszyńskim"
- Mieczysław Szczurek, starosta cieszyński

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu cieszyn.news zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.